Maskirna rješenja

Potreba za telekomunikacijom danas je dio života, a komunikacija bez antena nije moguća. Izrada klasičnih antena koje narušavaju vizuru okoliša,danas je prošlost. Za ugodnije vidike izrađujemo maskirna rješenja. Tako primjerice, antene maskiramo u umjetna stabla, dimnjake, reklame...

1 DRVO.JPG2 DRVO.JPG3 DRVO.jpg4 DIMNJACI.JPG5 DIMNJAK  DIMNJAK.JPG6 DIMNJAK.JPG7 MASKA.JPG8 MASKA.JPG9 MASKA.JPG10 MASKA.JPG11 MASKA.JPG12 MASKA.JPG