Reference

U dvadeset i pet godina uspješnog poslovanja stekli smo velik broj zadovoljnih klijenata, s kojima zadržavamo dugogodišnju suradnju na obostrano zadovoljstvo.

 

Naši najznačajniji kupci:

VIP-net d.o.o. Zagreb

 • - više od 200 Baznih stanica na području cijele regije ( PGŽ, Istarska županija, Ličko-Senjska, Sj.otoci)

vip-izjava

 

KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka

 • Crpna stanica Delta
 • Crpna stanica Pašac
 • VS Plase

 

Saing d.o.o. Rijeka

 • HE Senj – protupožarna vrata
 • HE Senj – zvučna izolacija
 • Rivijera Poreč
 • Crpna stanica Rab
 • Količevo kartonaža Slovenija - zvučna izolacija
 • Julon Slovenija - zvučna izolacija
 • Ravne željezara Slovenija - zvučna izolacija
 • Muzička soba Split - zvučna izolacija
 • Sportska dvorana Krk - zvučna izolacija
 • Kabina za zvučnu izolaciju kompresora odlagališta otpada Marinšćina
 • CEMEX, Sv.Juraj - redukcija buke
 • OMCO Hrvatska, OMCO SLovenija - zvučna izolacija

 

DEN-ING d.o.o. Rijeka

 • City centar Zagreb
 • PBZ – Poslovnica Rovinj
 • Triglav osiguranje – Poslovnica Rijeka
 • Poliklinika Jelušić
 • ERSTE bank - Poslovnica Rijeka

 

SIEMENS

 • INA d.d. - modernizacija Pogona Urinj, izrada i montaža ograda

 

ALMES

 • INA d.d. - Pogon Urinj, izrada i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice
 • INA d.d. - Benzinska postaja Baderna, izrada i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice
 • Zelena tržnica Rovinj - izrada i montaža nadstrešnice

 

HEP Proizvodnja, HE Senj

 • HE Grabova, redukcija buke
 • HE Sklope, izrada i montaža nadstrešnica

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

 • rekonstrukcija i nadogradnja Ureda za transfer tehnologija Centra za proteomiku, finanacirano sredstvima EU iz IPA Adriatic programa prekogranične surdanje

 

HAKOM

 • kontrolna mjerna postaja Osorčica

 

LESNINA d.o.o. Kukuljanovo

 • razne metalne konstrukcije

 

Klinika za ortopediju Lovran

 • zimski vrt
 • police za operacionu salu

 

Javna vatrogasna postrojba grada Krka

 • rešetkasti stup

 

Novi list d.o.o. Rijeka

 • klizna vrata
 • reklama

 

METIS d.o.o. Kukuljanovo

 • ograde i klizna vrata

 

Grad Bakar

 • redukcija buke na crpnoj stanici

 

BOSH servis d.o.o. Lovran

 • razne metalne konstrukcije

 

HRT d.d. Zagreb

 • Izrada zvučno izoliranih studija

 

TIA PARTNER d.o.o. Škrljevo

 • izrada platforme

 

HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

 • zvučna izolacija rashladnih tornjeva

 

GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o. Delnice

 • izrada i montaža polikarbonatne stijene klizališta Delnice
 • izrada i montaža penjačkih stijena na klizalištu Delnice
 • bravarski radovi na objektima na Platku

 

ITALCROA d.o.o. Bakar

 • izrada i montaža međukatne konstrukcije u skaldištu