Čelične konstrukcije i građevinska bravarija

Kao rezultat dugogodišnjeg radnog iskustva na različitim bravarskim poslovima, garantiramo vrhunsku kvalitetu naših proizvoda.

Raspon konstrukcija koje izrađujemo kreće se od manje zahtjevnih metalnih predmeta do velikih konstrukcija industrijske namjene.

Sve konstrukcije zaštićuju se temeljnim bojanjem, a po potrebi i vrućim cinčanjem, završna boja nanosi se u tonu po želji naručioca.

 

2-REKONSTRUKCIJA-I-NADOGRADNJA-ZGRADE-DEKANATA-MEDICINSKOG-FAKULTETA-U-RIJECI.jpg1-REKONSTRUKCIJA-I-NADOGRADNJA-ZGRADE-DEKANATA-MEDICINSKOG-FAKULTETA-U-RIJECI.jpg3-RADOVI-FINANCIRANI-SREDSTVIMA-IZ-FONDOVA-EU.jpg